KemiRisk

Demo

Demo visas här!

Fyll i översikten som anger vilken risk du ska bedöma

Tips!

För att komma vidare måste ni ange vad som ska riskbedömas. Välj ett namn som gör att ni lätt hittar tillbaka till riskbedömningen om ni skulle behöva det. Använd inte samma namn för olika riskbedömningar.

Det kan vara bra att också fylla i vilka/vem som gjort riskbedömningen och om bedömningen rör någon särskild exponering, risk eller arbetsmoment, men dessa uppgifter är inte obligatoriska.

Om ni gör riskbedömningar för flera företag eller avdelningar, kan det vara bra att också fylla i vilket företag/avdelning denna riskbedömning handlar om.

Det går att göra avgränsa riskbedömningar på olika sätt. Till exempel kan man bedöma riskerna för en arbetsplats där en viss kemisk produkt hanteras, ett visst arbetsmoment där flera olika produkter används eller en maskin där kemiska produkter används eller bildas. Om en kemisk produkt används på olika sätt på olika ställen i verksamheten är det lämpligt att bedöma riskerna var för sig för de olika ställena.

Välj vilken typ av riskbedömning du vill göra.

Den detaljerade riskbedömningen bygger på att ni i sex steg går igenom sådant som har stor betydelse för hur allvarlig risken är. Utgående från den information ni lämnar och era svar på frågor beräknas risken.

Den enkla riskbedömningen utgår från att ni snabbt och enkelt kan göra en bra bedömning av hur allvarlig risken är, utan att fördjupa er i detaljer. Syftet med den enkla riskbedömningen är att ni får en dokumentation av riskbedömningen. Dokumentation krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker.

OBS! Riskbedömningen ska utgå från hur ni arbetar och den säkerhetsutrustning som finns och används.

Det går att avgränsa riskbedömningar på olika sätt. Till exempel kan man bedöma riskerna för en arbetsplats där en kemisk produkt hanteras, ett visst arbetsmoment där flera produkter används eller en maskin där kemiska produkter används eller bildas. Om en kemisk produkt används på olika sätt på olika ställen i verksamheten är det lämpligt att bedöma riskerna var för sig för de olika ställena. I KemiGuiden finns mer tips om hur man kan tänka när man ska bestämma vad som ska riskbedömas.Välj riskbedömning


Fyll i en egen bedömning av de risker som är enkla att bedöma och som ni klarar av att bedöma på egen hand.

Detaljerad

Är ni osäkra på hur risken ska bedömas? Ta hjälp genom att besvara frågorna i den interaktiva riskbedömningen.